Crosswise Sjal

Jag har skrivit ett enkelt mönster till en ny sjal som jag kallar för Crosswise, eftersom man virkar på diagonalen.
 
 
 
 
Maskbeskrivning:
lm = Luftmaska
St = Stolpe
fm = fastmaska
hö = hoppa över
Puffmaskan görs med 4 upptag.
 

Varv 1.  4 lm, 2 st i första lm, vänd.

 

Varv 2.  4 lm + 1 st i samma st, 1 lm , 1 st i nästa st, 1 lm , 1 st i 4:e lm från föregående varv, vänd.

 

Varv 3.  1 lm (räknas ej som maska ) 1 fm i första st, 1 fm i lmb (1 lm, hö st, 1 fm i lmb) tom näst sista lmb på varvet, 1 fm + 1 lm + 1 fm i sista lmb, vänd.

 

Varv 4.  4 lm + 1 st i samma fm, 1 lm, 1 st i lmb, ( 1 lm, hö fm, 1 st i lmb ) tom sista lmb på varvet, 1 lm, hö fm,

1 st i sista fm på föregående varv, vänd.

 

Varv 5.  Se varv 3.

 

Varv 6.  Se varv 4.

 

Varv 7.  3 lm + 1 puffmaska i första st, ( hö st, 1 fm + 1 lm + 1 puffmaska I nästa st ) tom näst sista stolpen ,

1 st i 3:e lm från föregående varv, vänd.

 

Varv 8.  4 lm + 1 st i samma st, ( 1 lm, 1 st i lmb, 1 lm, 1 st i fm ) tom näst sista puffmaskan på varvet, 1 lm,

1 st i lmb, 1 lm, 1 st i 2:a lm från föregående varv, vänd.

 

Varv 9 och framåt. Upprepa från varv 3 till önskad storlek.

 

 
 
 
 
 

Milles sjal, skrivet mönster!

Bästa Kristina Karlsson har än en gång hjälpt mig att få ner mitt diagram i skriven text!

Här kommer det:

 

 

Milles sjal

 

Anpassa nålens storlek till det garn du väljer att virka med.

Några förkortningar jag använt:

Sm = smygmaska

Lm = luftmaska

Fm = fastmaska

St = stolpe

St. tills = stolpar tillsammans

Lmb = luftmaskbåge

Rel.st.fram = reliefstolpe framifrån

Hö = hoppa över

Puffm = puffmaska

 

Puffarna görs med 4 upptag = 9 maskor på nålen innan man drar igenom. Luftmaskan i diagrammet efter puffarna är maskan man "låser" puffen med så man behöver inte göra någon extra lm där.
Kanten görs direkt efter ett "16"-varv.
 
 
 

Nedan kommer ett exempel på siffror innanför parantes:

20 st ( 40, 60, 80 ) = 20 st är summan som blir på första vändans varv 1-16, nästa upprepning 5-16 blir summan 40 st, nästa upprepning 5-16 blir summan 60 st osv 

 

Man vänder arbetet efter varje varv.  

 

Lycka till!

 

Läg upp 5 lm och slut till en ring med en sm i först lm eller gör en magisk ring

Varv 1: 3 lm ( = 1 st), virka sen 12 stolpar om ringen ( = 13 st )

Varv 2: 3lm ( = 1 st), 2 st i första st, 1 st i nästa 5 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen ), 1 st i nästa 5 st, avsluta med 3 st i 3:e lm från föregående varv

Varv 3: 3 lm ( = 1 st), 2 st i första st, * 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st* upprepa *-* totalt 4 gånger, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen på toppen), upprepa sen *-* totalt 4 gånger, avsluta med 1 lm, hö 1 st,  3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 4: 3 lm ( = 1 st), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, *1 st om lmb, 1 st i st* upprepa totalt 5 gånger, 1 st i nästa st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen), 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* totalt 5 gånger, 1 st i nästa st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. 

Varv 5: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen på toppen ), 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 6 stycken 3-lmb på vardera sida om toppen (22, 38, 54)

Varv 6: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 2 st.tills i nästa st, * 3 lm, hö 3-lmb, 1 st i fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i föregående varvs st.tills* upprepa *-* till sista fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen ),1 lm, hö 1 st, 2 st.tills i nästa st, upprepa *-*ner till sista fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 7: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 3 lm, hö 2 st + lmb, 1 fm i föregående varvs st.tills, * 5 lm, hö 3-lmb+1 st+ 3-lmb, 1 fm i nästa st.tills, upprepa *-* till sista st.tills, 2 lm, hö lmb+2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), 2 lm, hö 2 st+lmb, 1 fm i st.tills, upprepa *-* ner till sista st.tills, 3 lm, hö lmb+2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 8: 3 lm ( 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, 4 st om 3-lmb, * 1 st i fm, 5 st om 5-lmb*, upprepa *-* till sista 5-lmb, 2 st om2-lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 st i nästa 2 st, 2 st om 2-lmb, upprepa *-* ner till sista 5-lmb, 1 st i fm, 4 st om 3-lmb, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 9: 3 lm ( = 1st ), 2 st i första st, * 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st* upprepa *-* upp till 1:a st i 5 stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), upprepa *-* ner till näst sista st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 10: 3 lm (= 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, *1 st om lmb, 1 st i st* upprepa *-*upp till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 42 st på vardera sida om mittstolpen (90, 138, 186).

Varv 11: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, *1 rel.st.fram om nästa st* upprepa *-* upp till st före mittssolpen, 5 st i nästa st (mittstolpen), upprepa *-* ner till sista st på varvet, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 41 rel.st fram på vardera sida om mittstolpen i 5-stolpgruppen ( 89, 137, 185)

Varv 12: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, * 1 lm, hö 1 rel.st.fram, 1 puffm i nästa rel.st.fram*, upprepa *-* till första st i 5-stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, upprepa *-* ner till näst sista st på varvet, avsluta med 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.= 22 puffm på vardera sida om mittstolpen i  5-stolpgruppen (46,70, 94)

Varv 13: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 fm i nästa 2 st, * 1 fm om lmb, 1 fm i puffm*, upprepa *-* till sista puffm, 1 fm om lmb, 1 fm i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 fm i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista puffm, 1 fm om lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 14: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, * 1 lm, hö 1 fm, 1 puffm i nästa fm* upprepa *-* till först st i 5-stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st 1 puffm i nästa st, upprepa *-* till näst sista st på varvet, avsluta med 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 26 puffm på vardera sida om mittstolpen i 5-stolpgruppen. (50,74,98).

Varv 15: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, * 1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram om puffm*, upprepa *-* till sista puffm, 1 lm, hö lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, upprepa *-* ner till sista puffm på varvet, 1 lm, hö lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 16: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2st, * 1 st om lmb, 1 st i re.st.fram* upprepa *-* till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 st i nästa 2 st upprepa *-* ner till sista lmb på varvet, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 66 st på vardera sida om mittstolpen. ( 114, 162, 210).

* Efter varv 16 upprepar ni från varv 5 och fortsätter så till önskad storlek. Antalet stolpar på sista varvet av upprepningen måste alltid vara delbart med 6. ( första gången blir det 66 st, andra gången 114 st, tredje gången 162 st , fjärde gången 210 st ) 

För att få picotmaskan mitt på st.tills på kantvarvet stängs den med en sm i fm innan de 3 lm, se bild nedan
 
 (bild lånad från nätet)

 

Kantvarv 1: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st,* 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st*, upprepa till st före 5-stolpgruppen på toppen där du gör en fm, 3 lm, hö 2 st, 5 stolpar i nästa st ( mittstolpen ), upprepa *-* ner på sidan, avsluta med 3 lm, hö 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Kantvarv 2: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 fm i nästa 2 st, * 3 fm om 3-lmb, 1 fm i fm, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i nästa st.tills + 1 picotmaska i samma fm*, upprepa *-* till sista 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 fm + 1 fm med picotmaska + 1 fm inästa st ( mittstolpen ), 1 fm i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

 

Klickbar länk till mönster i utskriftsformat:

 

file upload storage

Välkommen; Milles sjalen!

Vi börjar med ett diagram denna gång också och hoppas på att någon vänlig själ vill hjälpa till med skrivet mönster senare.
 
Milles Sjal: 
 
 
 
Jag har använt lite mindre än 200g/800 m av Cotton Kings Twirl med nål nr 4.
För att få kanten lite fastare gick jag där ner till nål 3,5.
 
Börja med en magisk ring och följ sedan diagrammet.
Efter varv 16 upprepar ni från varv 5 och fortsätter så till önskad storlek. Antalet stolpar på sista varvet av upprepningen måste alltid vara delbart med 6. ( första gången blir det 66 st, andra gången 114 st, tredje gången 162 st , fjärde gången 210 st ) 
Puffarna görs med 4 upptag = 9 maskor på nålen innan man drar igenom. Luftmaskan i diagrammet efter puffarna är maskan man "låser" puffen med så man behöver inte göra någon extra lm där.
Kanten görs direkt efter ett "16"-varv.
 
 
 
 
 
För att få picotmaskan mitt på st.tills på kantvarvet stängs den med en sm i fm innan de 3 lm, se bild nedan
 
 (bild lånad från nätet)
 
 
 
 
 
 
 
Vill ni testa mitt mönster, länka gärna hit eller tagga mig på faceook/instagram så jag får se resultaten :)