Juldagsrutan av Kristina Karlsson

Juldagsrutan
 
Mönsterskapare: Kristina Karlsson ( #Virkstina58 )
 
 
 

Juldagsrutan

Jag har virkat min juldagsruta av 8/4 bomullsgarn (100%) och använt virknål nr 3 min ruta blir då ca 16 cm. Använder man annat garn så anpassa nålens storlek efter garnet.

 

Några förkortningar jag använder:

Sm= smygmaska

Lm= luftmaska

Fm= fastmaska 

Hst= halvstolpe

St= stolpe

Dst= dubbelstolpe

Lmb= luftmaskbåge

Lycka till!

 

Varv 1: 4 lm, slut till en ring.

Varv 2: 4 lm=1:a st + 1 lm, * 1 st om ringen, 1 lm* upprepa*-* till du har 8 st om ringen, avsluta med 1 lm, 1 sm i 3:e lm.

Varv3: 1 sm om första lmb, 3 lm= 1:a st, 1st om samma lmb,* 2 lm, 2st om nästa lmb* upprepa *-* varvet runt, avsluta med 2 lm, 1 sm i 3:e lm.

Varv 4: 3 lm=1:a st, 1 st i nästa st, 2 st om lmb, * 1 st i nästa 2 st, 2 st om lmb* upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

Varv 5: 1 lm,* hoppa över 1 st, 5 st i nästa st, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första lm.

Varv 6: *5 lm, 1 fm i 3:e st (på toppen), 5 lm, 1 fm i fm*, upprepa*-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första lm.

Varv7:* 1 fm+ 1 hst+ 1 st+ 1 dst+1 st+ 1 hst+ 1 fm, om lmb*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första fm.

Varv 8: Sm i hst, sm i st, 1 fm i dst, * 9 lm, 1 fm i samma dst som innan, 4 lm, 1 fm i nästa topps dst, 4 lm, 1 fm i dst, 4 lm, 1 fm i dst, 4 lm, 1 fm i dst,*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 4 lm, 1 sm i första fm.

Varv 9: Sm om lmb, 3 lm=1:a st+ 4 st+ 3 lm+ 5 st om första hörn lmb, * 4 st om alla nästkommande 4-lmb, 5 st+ 3 lm+ 5 st om nästa hörn, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

Varv 10: 3 lm=1:a st, 1 st i nästa 4st, *2 st+ 3 lm+ 2 st om hörnet, 1 st i st till nästa hörn*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

Varv 11: 3 lm=1:a st, gå tillbaka och gör 1 stolpe i stolpen bakom de 3 lm (= korsad stolpe), hoppa över 1 st, 1 st i nästa st, gå tillbaka och gör 1 st i den överhoppade st, hoppa över 1 st, 1 st i nästa st, gå tillbaka och gör 1 st i den överhoppade st, hoppa över 1 st, 1 st i nästa st, gå tillbaka och gör 1 st i den överhoppade st, 2 st+ 3 lm+ 2 st om hörnet, * hoppa över 1 st, 1 st i nästa st, gå tillbaka och gör 1 st i den överhoppade st*, upprepa *-* fram till nästa hörn **2 st+ 3 lm+ 2 st om hörnet**, upprepa *-* på långsidorna och upprepa **-** i hörnen, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

Varv12: 1 lm, * 1 fm i varje st fram till hörnet, 2 fm+ 3 lm+ 2 fm om hörnet*. Upprepa varvet runt, avsluta med 1 sm i första lm.

 

 

 

 

 

 

Astarutan, av Kristina Karlsson

 
Kristina ( #Virkstina58 ) har designat en ny ruta och delar här med sig av mönstret!
 
 
 

Astarutan

1. 4 lm slut dem till en ring.

2. 4 lm (=1:a st + 1 lm), *1 st, 1 lm* upprepa *-* till du har totalt 8 st om ringen. Avsluta med 1 sm i 3:e lm.

3. 1 sm om första lmb, 2 lm+ 1 st tillsammans om samma lmb, * 2 lm, 2 st tillsammans om nästa lmb* upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i toppen på första st.gruppen.

4. 1 sm om lmb, 2 lm (= 1:a hst)+ 1 st +1 dst +1 st + 1 hst om första lmb, * 1 hst+1 st+1 dst+ 1 st+ 1 hst om nästa lmb, upprepa*-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 2:a lm.

5. *4 lm, 1 fm i dst på toppen av bladet, 4 lm, 1 fm mellan bladen ( mellan de 2 hst)*, upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i första lm.

6. * 1 fm+ 1 hst+ 1 st+ 1 hst+ 1 fm om första lmb*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första fm,

7. Sm i hst, 1 fm i st, 7 lm, 1 fm i samma st som tidigare, * 4 lm, 1 fm i nästa st ( på toppen), 4 lm, 1 fm i nästa topps st, 4 lm, 1 fm i nästa topps st, 4 lm, 1 fm i nästa topps st, 7 lm, 1 fm i samma st som innan*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första fm.

8. 1 sm om lmb, 3 lm (=1;a st), 4st+ 3 lm+ 5 st om 7-lmb (= hörnet),* 3 st om varje 4-lmb, 5 st+ 3 lm+ 5 st om hörnet*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

9. 3 lm (=1:a st), 1 st i nästa 4 st * 2 st+ 3 lm+ 2 st om hörnet,1 st i varje st*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 3:e lm.

10. 1 lm (=1:a fm) * 1 fm i varje st, 2 fm+ 3 lm+ 2 fm om hörnet*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i första lm

 

 

Jag har virkat Astarutan med ett bomullsgarn (100%) och använt nål nr 3. Vill man så kan man gå ner till nål 2,5 då blir rutan tätare och lite mindre. Man kan även använda andra garner, tänk då på att anpassa nålens storlek till garnet. Några vanliga förkortningar ser ni här nedan.

 

Sm= smygmaska

Lm= luftmaska

Fm= fastmaska

Hst= halvstolpe

St= stolpe 

Dst= dubbelstolpe

 

Lycka till.