Milles sjal, skrivet mönster!

Bästa Kristina Karlsson har än en gång hjälpt mig att få ner mitt diagram i skriven text!

Här kommer det:

 

 

Milles sjal

 

Anpassa nålens storlek till det garn du väljer att virka med.

Några förkortningar jag använt:

Sm = smygmaska

Lm = luftmaska

Fm = fastmaska

St = stolpe

St. tills = stolpar tillsammans

Lmb = luftmaskbåge

Rel.st.fram = reliefstolpe framifrån

Hö = hoppa över

Puffm = puffmaska

 

Puffarna görs med 4 upptag = 9 maskor på nålen innan man drar igenom. Luftmaskan i diagrammet efter puffarna är maskan man "låser" puffen med så man behöver inte göra någon extra lm där.
Kanten görs direkt efter ett "16"-varv.
 
 
 

Nedan kommer ett exempel på siffror innanför parantes:

20 st ( 40, 60, 80 ) = 20 st är summan som blir på första vändans varv 1-16, nästa upprepning 5-16 blir summan 40 st, nästa upprepning 5-16 blir summan 60 st osv 

 

Man vänder arbetet efter varje varv.  

 

Lycka till!

 

Läg upp 5 lm och slut till en ring med en sm i först lm eller gör en magisk ring

Varv 1: 3 lm ( = 1 st), virka sen 12 stolpar om ringen ( = 13 st )

Varv 2: 3lm ( = 1 st), 2 st i första st, 1 st i nästa 5 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen ), 1 st i nästa 5 st, avsluta med 3 st i 3:e lm från föregående varv

Varv 3: 3 lm ( = 1 st), 2 st i första st, * 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st* upprepa *-* totalt 4 gånger, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen på toppen), upprepa sen *-* totalt 4 gånger, avsluta med 1 lm, hö 1 st,  3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 4: 3 lm ( = 1 st), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, *1 st om lmb, 1 st i st* upprepa totalt 5 gånger, 1 st i nästa st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen), 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* totalt 5 gånger, 1 st i nästa st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. 

Varv 5: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen på toppen ), 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 6 stycken 3-lmb på vardera sida om toppen (22, 38, 54)

Varv 6: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 2 st.tills i nästa st, * 3 lm, hö 3-lmb, 1 st i fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i föregående varvs st.tills* upprepa *-* till sista fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( = mittstolpen ),1 lm, hö 1 st, 2 st.tills i nästa st, upprepa *-*ner till sista fm, 3 lm, hö 3-lmb, 2 st.tills i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 7: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 3 lm, hö 2 st + lmb, 1 fm i föregående varvs st.tills, * 5 lm, hö 3-lmb+1 st+ 3-lmb, 1 fm i nästa st.tills, upprepa *-* till sista st.tills, 2 lm, hö lmb+2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), 2 lm, hö 2 st+lmb, 1 fm i st.tills, upprepa *-* ner till sista st.tills, 3 lm, hö lmb+2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 8: 3 lm ( 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, 4 st om 3-lmb, * 1 st i fm, 5 st om 5-lmb*, upprepa *-* till sista 5-lmb, 2 st om2-lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 st i nästa 2 st, 2 st om 2-lmb, upprepa *-* ner till sista 5-lmb, 1 st i fm, 4 st om 3-lmb, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 9: 3 lm ( = 1st ), 2 st i första st, * 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st* upprepa *-* upp till 1:a st i 5 stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), upprepa *-* ner till näst sista st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 10: 3 lm (= 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, *1 st om lmb, 1 st i st* upprepa *-*upp till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen), 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 42 st på vardera sida om mittstolpen (90, 138, 186).

Varv 11: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, *1 rel.st.fram om nästa st* upprepa *-* upp till st före mittssolpen, 5 st i nästa st (mittstolpen), upprepa *-* ner till sista st på varvet, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 41 rel.st fram på vardera sida om mittstolpen i 5-stolpgruppen ( 89, 137, 185)

Varv 12: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, * 1 lm, hö 1 rel.st.fram, 1 puffm i nästa rel.st.fram*, upprepa *-* till första st i 5-stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, upprepa *-* ner till näst sista st på varvet, avsluta med 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.= 22 puffm på vardera sida om mittstolpen i  5-stolpgruppen (46,70, 94)

Varv 13: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 fm i nästa 2 st, * 1 fm om lmb, 1 fm i puffm*, upprepa *-* till sista puffm, 1 fm om lmb, 1 fm i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 fm i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista puffm, 1 fm om lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 14: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 puffm i nästa st, * 1 lm, hö 1 fm, 1 puffm i nästa fm* upprepa *-* till först st i 5-stolpgruppen vid toppen, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st 1 puffm i nästa st, upprepa *-* till näst sista st på varvet, avsluta med 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 26 puffm på vardera sida om mittstolpen i 5-stolpgruppen. (50,74,98).

Varv 15: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, * 1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram om puffm*, upprepa *-* till sista puffm, 1 lm, hö lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, upprepa *-* ner till sista puffm på varvet, 1 lm, hö lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 16: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 st i nästa 2st, * 1 st om lmb, 1 st i re.st.fram* upprepa *-* till sista lmb, 1 st i nästa 2 st, 5 st i nästa st ( mittstolpen ), 1 st i nästa 2 st upprepa *-* ner till sista lmb på varvet, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. = 66 st på vardera sida om mittstolpen. ( 114, 162, 210).

* Efter varv 16 upprepar ni från varv 5 och fortsätter så till önskad storlek. Antalet stolpar på sista varvet av upprepningen måste alltid vara delbart med 6. ( första gången blir det 66 st, andra gången 114 st, tredje gången 162 st , fjärde gången 210 st ) 

För att få picotmaskan mitt på st.tills på kantvarvet stängs den med en sm i fm innan de 3 lm, se bild nedan
 
 (bild lånad från nätet)

 

Kantvarv 1: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st,* 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 2 st.tills i nästa st*, upprepa till st före 5-stolpgruppen på toppen där du gör en fm, 3 lm, hö 2 st, 5 stolpar i nästa st ( mittstolpen ), upprepa *-* ner på sidan, avsluta med 3 lm, hö 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

Kantvarv 2: 3 lm ( = 1 st ), 2 st i första st, 1 fm i nästa 2 st, * 3 fm om 3-lmb, 1 fm i fm, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i nästa st.tills + 1 picotmaska i samma fm*, upprepa *-* till sista 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 fm + 1 fm med picotmaska + 1 fm inästa st ( mittstolpen ), 1 fm i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

 

Klickbar länk till mönster i utskriftsformat:

 

file upload storage