Carolinasjalen, nu med skrivet mönster!

Världens bästa Kristina Karlsson har hjälpt mig med ett skrivet mönster till Carolinasjalen! Håll till godo!
 
 

Går bra att virka med vilket garn som helst, anpassa nålens tjocklek till det garn du valt.

Några förkortningar jag använt mig av.

sm = smygmaska

lm = luftmaska

fm = fastmaska

st = stolpe

dst = dubbelstolpe

lmb = luftmaskbåge

rel.st.fram = relief stolpe framifrån

vr.stgr = vriden stolpgrupp

popcorn har jag ingen förkortning för.

hö = hoppa över.

Man vänder arbetet efter varje avslutat varv.

 

Lycka till !

 

Börja med en magisk ring eller lägga upp 4 lm och slut dem till en ring med 1 sm i första lm.

 

Varv 1: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), virka nu 4 st, 2 lm, 4 st, 1 lm, 1st om ringen. Vänd arbetet.

Varv 2: 4 lm (1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 lm, hö 1 lm, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb, 1 lm, hö i st, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1st, 1 st i nästa st, 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 3: 4 lm ( = 1st + 1 lm), 1 st i första st, *1 st om lmb, 1 st i st * upprepa till sista st vid toppen = 11 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista st på sidan, avsluta med 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv. = 11 st på sidan.

Varv 4: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ). 1 st i första st,1 lm, hö lmb, 1 rel.st fram om nästa st, * 1 lm, hö 1 st, 1 rel.st fram om nästa st*, upprepa *-* till näst sista st på sidan (= 6 rel.st fram på sdan upp), 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, upprepa *-* ner till sista st på sidan (= 6 rel.st.fram), avsluta med 1 lm, hö lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv.

Varv 5: 4 lm ( = 1st +1 lm), 1 st i första st, 1 st om lmb,* 1 st i rel.st. fram, 1 st om lmb* upprepa *-* till sista rel.st. fram på sidan upp, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st (= 19 st på sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, *1 st om lmb, 1 st i rel.st.fram* upprepa *-* ner till sista st på sidan, avsluta med 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv. = 19 st på sida ner.

Varv 6: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st,1 lm, hö lmb, 1 st i st,* 1 lm hö 1 st, 1 st i nästa st* upprepa till första dst vid toppen (= 12 st på sidan), 1 lm, hö 1 dst, 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst,1 st i nästa dst, upprepa *-* tills du har 10 st på sidan ner, avsluta med 1 lm, hö lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. = 12 st på sidan ner.

Varv 7: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, * 1 lm, hö lmb, 1 st i st* upprepa *-* till första dst vid toppen (= 14 st sidan upp), 1 lm, hö 1 dst, 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, 1 st i nästa dst, upprepa *-* till du har 12 st ner på sidan, avsluta med 1 lm, hö lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. =  14 st på sidan ner.

Varv 8:  4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, * 1 lm, hö lmb, 1 st i st*upprepa *-*till första dst vid toppen (= 16 st på sidan upp), 1 lm, hö 1 dst, 2 dst + 2+lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, i st i nästa dst, upprepa *-* till du har 14 st ner på sidan, avsluta med 1 lm, hö lmb, 1 st + 1 lm + 1st i 3:e lm från föregående varv. = 16 st på sidan ner.

 
 
    Varv 1                     varv 2                varv 3                  varv 4                    varv 5                 varv 6     
 
 
 
 
 varv 7                     varv 8
  
 

Varv 9: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, * 1 st om lmb, 1 st i st, upprepa *-* till sista dst vid toppen (= 35 st sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 dst, upprepa *-* till du har 32 st på varvet ner, avsluta med 1 st om lmb , 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.  = 35 st på sidan ner.

Varv 10: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, *1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram om nästa st,* 1 lm, hö 1 st, 1 rel.st.fram om nästa st* upprepa *-* till näst sista dst vid toppen (= 18 rel.st.fram på sidan upp), 1 lm, hö 1 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, 1 rel.st.fram om nästa dst, upprepa *-* ner till sista st, avsluta med 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. = 18 rel.st.fram på sidan ner.

Varv 11:  4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i st, * 1 st om lmb, 1 st i rel.st.fram* upprepa *-* till sista rel.st.fram (= 40 st), 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st (= 43 st på sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista rel.st.fram (= 40 st), avsluta med 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. = 43 st på sidan ner.

Varv 12: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1st i första st, 1 fm om lmb, * 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st* upprepa *-* till du har 14 stycken 3-lmb på sidan upp, 2 lm, hö 2 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 dst, 1 fm i nästa st, upprepa *-* till du har 14 stycken 3-lmb på sidan ner, avsluta med 1 st + 1 lm + 1 st  i 3: lm från föregående varv.

Varv 13: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 lm, hö lmb + 1 st, 1 st i nästa fm, * 1 lm, 1 popcornm om 3-lmb, 1 lm, 1 st i nästa fm* upprepa *-* till du har 15 popcornm på sidan upp ( obs! det 15:e popcornet görs i 2-lmb vid toppen), 1 lm, 1 st i st, 1 lm, hö 1 st, 1 popcornm + 2 lm + 1 popcornm om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, 1 lm, 1 popcornm i 2-lmb , 1 lm , 1 st i fm, upprepa *-* till du har 15 popcornm på sidan ner, avsluta med 1 lm, 1 st i fm, 1 lm, 1 lm, hö 1 st + lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

 

Vill bara säga att det är viktigt att ha kolla på hur många maskor det är.

Ett tips är att kontroll räkna varje sida på varvet. Jag kommer att sätta ut vilket antal det ska vara på sidan upp och sidan ner.     

     varv 9                   varv 10                          varv11                          varv 12                        varv 13

 

 Varv 14: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, hö lmb, 1 st i nästa st....

Nu blir det lite krångligt att förklara men jag hoppas och tror att du förstår. Stolpgrupperna på detta och nästa varv blir liksom vridna så jag kallar dem vriden stolpgrupp och förkortar det till vr.stgr. Då kör vi...

virka 3 lm och sen 2 st om st du gjorde innan, hö lm, 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde, * hö 1 lm + popcornm + 1 lm, 1 st i st, 3 lm , 2 st om st du nyss gjorde* upprepa *-* till du har 17 vr.stgr på sidan upp, hö 1 lm + 1 popcornm, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, hö 1 popcornm + 1 lm, 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde, upprepa *-* till du har 16 vr.stgr på sidan ner, hö 1 lm, 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde= 17 vr.stgr på sidan ner, avsluta med 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 15: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), st i första st, hö lmb, 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde,* 1 st i hörnet på föregående varvs vr.stgr, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde i hörnet* upprepa *-* till du har 18 vr.stgr på sidan upp, fortsätt att virka 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde =19 vr.stgr på sidan upp, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, hö 1 st, 1 st i nästa st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde, upprepa *-* till du har 18 vr.stgr på sidan ner, avsluta med att hö lmb, 1 st i st, 3 lm, 2 st om st du nyss gjorde( = 19 vr.stgr på sidan ner), 1 st + 1 lm + 1st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 16: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 2 lm, hö 1 st, 1 fm i hörnet på föregående varvs vr.stgr, * 3 lm, 1 fm i hörnet på nästa vr.stgr* upprepa *-* till den sista vr.stgr, 3lm, hö 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen ( du ska nu ha 1 stycket 2-lmb och 19 stycken 3-lmb på sidan upp), 3 lm, hö 2 st, 1 fm i hörnet på den vr.stgr, upprepa *-* ner till den sista vr.stgr, avsluta med 2 lm, hö 1 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.( = 19 stycken 3-lmb och 1 stycke 2-lmb på sidan ner).

Varv 17: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st, 2 st om 2-lmb, * hö 1 fm, 3 st om 3-lmb* upprepa *-* till näst sista 3-lmb, virka 2 st i sista 3-lmb, 1 st i nästa 2 st(= 65 st på sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, 2 st om första 3-lmb, upprepa *-* ner till sista 3-lmb, hö 1 fm, 2 st om 2-lmb, 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 18: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram  om nästa st, * 1 lm, hö 1 st, 1 rel.st.fram om nästa st* upprepa *-* till toppen = 33 rel.st.fram (Obs! den sista rel.st.fram virkas om den först dst), 1 lm, hö 1 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, hö 1 dst, 1 rel.st.fram om nästa dst, upprepa *-* till du har 33 rel.st.fram på sidan ner, avsluta med 1 lm, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv.

 

     varv 14                       varv 15                   varv 16-17             varv 18         

 

Varv 19:  4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i st, * 1 st om lmb, 1 st i rel.st.fram*, upprepa *-*  till du har 71 st, 1 st 1 nästa 2 st, = 73 st på sidan upp, 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* till du 70 st, avsluta med 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. = 73 st på sidan ner.

Varv 20: 4 lm ( =  1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 2 lm, hö lmb + 2 st, 5 st i nästa st (= 1 solfjäder), *2 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 2 st, 1 fm i nästa st, 2 lm, hö m3 st, 5 st i nästa st* upprepa *-* till du har 7 solfjädrar på sidan upp, 2 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa dst, 1 lm, hö 1 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, 1 fm i nästa dst, 2 lm, hö 3 st, 5 st i nästa st,upprepa *-* till du har 7 solfjädrar på sidan mer, avsluta med 2 lm, hö 2 st + lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv

Varv 21: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 lm, hö 1 st + 2 lm, *1st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, hö 2-lmb + 1 fm, 1 fm om 3-lmb, 1 lm, hö 2- lmb* upprepa *-*upp till  sista st på 7:e solfjädern,1 lm, hö 2-lmb + 1 fm + lmb, 1st i st, 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, 1 lm, hö lmb +1 fm + 2-lmb, upprepa *-*ner till sista st på 7:e solfjädern, avsluta med 1 lm, hö 2-lmb + l st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv.

Varv 22: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 lm, hö 2 st + lmb, * 1 st i st, 2 lm, 1st i st, 2 lm, 1 st i st,2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, hö lmb + 1 fm + lmb* upprepa *-* upp till sista st på 7:e solfjädern, hö lmb + 1 st + lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, hö lmb + 1 st + lmb, upprepa *-* ner till sista st på 7:e solfjädern, avsluta med 1 lm, hö lmb + 2 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 23: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb,1 st i nästa 2 st,1 st om lmb, * 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb,1 st i st* (= 13 st om solfjädern), upprepa *-* upp till sista st på 7:e solfjädern, 1 st i st, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st ,2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st i st, upprepa *-* ner till sista st i 7:e solfjädern, avsluta med 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 24: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram om nästa st, * 1 lm, hö 1 st,  1 rel.st.fram om nästa st* upprepa *-* till du har 51 rel.st. fram på sidan upp ( obs! den sista rel.st.fram virkas om  1:a dst vid toppen), 1 lm, hö 1 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, upprepa *-* ( obs! den första rel.st.fram virkas om den 2:a dst) till du har 51 rel.st.fram på sidan ner, avsluta med 1 lm, hö lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm frånföregående varv.

                        

 

      Varv 19                       varv 20                          varv 21               varv22                  varv 23              varv 24

 

 

Varv 25: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i st, * 1 st om lmb, 1 st i rel.st. fram* upprepa *-* upp till sista rel.st fram på sidan (=106st), 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st ( 109 st på sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* ner till sista rel.st.fram på sidan (104 st),  avsluta med 1 st om lmb, 1 st i st, 1 st om lmb,  1 st + 1 lm + 1 st i 3: lm från föregående varv. = 109  st på sidan ner.

Varv 26: Upprepa varv 6, här blir det 57 st upp på sidan ( där det står 12 st) och på sidan ner blir det  55 st ( där det står 10 st) avsluta enligt varv 6 = 57 st ner.

Varv 27: Upprepa varv 7, här blir det 59 st upp på sidan ( där det står 14 st) och på sidan ner blir det 57 st ( där det står 12 st), avsluta enligt varv 7 = 59 st ner.

Varv 28: Upprepa varv 8, här blir det 61 st upp på sidan ( där det står 16 st ) och på sidan ner blir det 59 st ( där det står 14 st ), avsluta enligt varv 8 = 61 st ner .

Varv 29: Upprepa varv 9, här blir det 125 st upp till sista dst på sidan och på sidan ner blir det 122 st, avsluta enligt varv 9 = 125 st ner.

Varv 30: Upprepa varv 10, här blir det 63 rel.st.fram på båda sidor om toppen.

Varv 31: Upprepa varv 11, här blir det 133 st upp till sista st på sidan och ner blir det 130 st, avsluta enligt varv 11= 133 st ner.

Varv 32: Upprepa varv 12, här blir det 44 stycken 3-lmb och 1 stycke 2-lmb på båda sidor om toppen.

Varv 33. Upprepa varv 13, här ska det bli 45 popcornm på vardera sida om de 2 popcornm på toppen.

Varv 34: Upprepa varv 14, här ska det bli 47 vr.stgr på vardera sida om toppen,

Varv 35: Upprepa varv 15, här ska det bli 49 vr.stgr på vardera sida om toppen.

Varv 36: Upprepa varv 16, här blir det  1 stycke 2-lmb och 49 stycken 3-lmb upp på sidan och 49 stycken 3-lmb och 1 stycke 2-lmb på sidan ner.

Varv 37: Upprepa varv 17, här blir det 155 st på vardera sida om toppen.

Varv 38: Upprepa varv 18, här blir det 78 rel.st.fram på vardera sida om toppen.

Varv 39: Upprepa varv 19, här blir det 163 st på vardera sida om toppen.

    

   varv 25                  varv 26                varv 27                 varv 28              varv 29

 

Varv 40: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 2 lm, hö lmb + 3 st, 5 st i nästa st, * 2 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 5 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 2 lm, hö 3 st, 5 st i nästa st*, upprepa *-* till du har 14 solfjädrar på sidan upp, 2 lm, hö 2 st, 1 fm i dst, 1 lm, hö 1 dst, 2 st +2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, 1 fm i nästa dst, 2 lm, hö 2 st, 5 st i nästa st, upprepa *-* till du har 14 solfjädrar på sidan ner, avsluta med 2 lm, hö 3 st, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 41: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 lm, hö 1 st + 2-lmb,* 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 2 lm, hö 2-lmb + fm, 1 fm om 5-lmb, 2 lm, hö fm + 2-lmb* upprepa *-*till sista st på den 14:e solfjädern, 1 lm, hö 2-lmb + fm + lmb,  1 fm i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 st, 1 fm i nästa st, 1 lm, hö lmb + fm + 2-lmb, upprepa *-* till sista st på den 14:e solfjädern, avsluta med 1 lm, hö 2-lmb + 1 st, 1 st om nästa lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från förehående varv.

Varv 42: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 lm, hö 2 st + lmb, * 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, hö 2-lmb + fm + 2-lmb, upprepa *-* till sista st på den 14:e solfjädern, hö lmb + fm + lmb, 1 st i nästa st, 1 lm, hö 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 st, 1 st i nästa st, hö lmb + fm + lmb, upprepa *-* till sista st på den 14:e solfjädern, avsluta med 1 lm, hö lmb + 2 st, 1 st om nästa lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 43: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st, hö lmb, * 1 st i st, 2 st om 2-lmb*( det ska vara 13 st om solfjädern),  upprepa *-* till sista st på den 14:e solfjädern, 1 st i st, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st (= 191 st på sidan upp), 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st i st, upprepa *-* till sista st på den 14:e solfjädern, avsluta med hö lmb, 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.= 191 st på sidan ner.

Varv 44: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 lm, hö lmb, 1 rel.st.fram om nästa st, * 1 lm hö 1 st, 1 rel.st.fram om nästa st*, upprepa *-* till första dst = 96 rel.st.fram ( Obs! den 96:e rel.st.fram ska göras om 1:a dst), 1 lm, hö 1 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 lm, hö 1 dst, 1 rel.st.fram om nästa dst, upprepa *-* ner till sista st på sidan = 96 rel.st.fram, avsluta med 1 lm. hö lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 45: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i st, * 1 st om lmb, 1 st i rel.st.fram*, upprepa *-* till sista rel.st.fram på sidan upp, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st (= 199 st på sidan upp), 2 dst +2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, upprepa *-* till sista rel.st.fram på sidan ner, 1 st om lmb, 1 st i st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående var. = 199 st på sidan ner.

 

Varv 46: Upprepa varv 6, här blir det 102 st upp och ner blir det först 100 st avsluta sen enligt varv 6 så blir det 102 st på sidan ner.

Varv 47: Upprepa varv 7, här blir det 104 st upp och ner blir det först 102 st avsluta sen enligt varv 7 så blir det 104 st på sidan ner.

Varv 48: Upprepa varv 8, här blir det 106 st upp och ner blir det först 104 st avsluta sen enligt varv 8 så blir det 106 st på sidan ner.

Varv 49: Upprepa varv 9, här blir det 215 st upp och ner blir det först 212 st avsluta sen enligt varv 9 så blir det 215 st på sidan ner.

 

Kanten

Varv 50: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, *1 rel.st.fram om nästa st,* upprepa *-* till sista st, 1 rel.st.fram om nästa 2 dst = 216 rel.st.fram på sidan till upp, 2 dst + 2 lm + 2 dst om 2-lmb på toppen, 1 rel.st.fram om nästa 2 dst, upprepa *-* till sista st på varvet, avsluta med 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.= 216 rel.st.fram på sidan ner.

Varv: 51 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 2 lm, hö lmb + 1 st + 2 rel.st.fram, 5 st i nästa rel.st.fram, * 2 lm, hö 3 rel.st.fram, 1 fm i nästa rel.st fram, 5 lm, hö 4 rel.st.fram, 1 fm i nästa rel.st.fram, 2 lm, hö 3 rel.st.fram, 5 st i nästa rel.st.fram* upprepa *-* till du har 17 solfjädrar på sidan upp, 2 lm, hö 3 rel.st.fram, 1 fm i nästa rel.st.fram, 3 lm, hö 1 rel.st.fram + 2 dst, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 3 lm, hö 2 dst + 1 rel.st.fram, 1 fm i nästa rel.st.fram, 2 lm, hö 3 rel.st.fram, 5 st i nästa rel.st.fram, upprepa *-* till du har 17 solfjädrar på sidan ner, avsluta med 2 lm, hö 2 rel.st.fram + 1 st + lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 52: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ) 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 lm, hö 1 st +2-lmb,* 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 1 lm, 1 st i st, 2 lm, hö 2-lmb + fm, 1 fm om 5-lmb, 2 lm, hö fm + 2-lmb* upprepa *-* till sista stolpen på den 17:e solfjädern, 1 lm, hö 2-lmb + fm, 1 fm om 3-lmb, 1 st i nästa 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 2 st, 1 fm om 3-lmb, 1 lm, hö fm + 2-lmb, upprepa *-* till sista st på den 17:e solfjädern, avsluta med 1 lm, hö 2-lmb + 1 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 53: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, hö 2 st + lmb, * 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 st i st, hö 2-lmb + fm + 2-lmb* upprepa *-* till sista st på den 17:e solfjädern, 1 lm, hö lmb + fm + 1 st, 1 st i nästa 3 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 3 st, 1 lm, hö 1 st + fm + lmb, upprepa *-* till sista st på den 17:e solfjädern, hö lmb + 2 st, 1 st om lmb,  1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv.

Varv 54: 4 lm ( = 1 st + 1 lm ), 1 st i första st, 1 st om lmb, 1 st i nästa 2 st, * 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i st*(= 13 st om solfjädern), upprepa *-* till sista st på solfjädern, 1 st om lmb, 1 st i nästa 5 st (= 232 st på sidan upp), 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 1 st i nästa 5 st, 1 st om lmb, upprepa *-*till sista st på den 17:e solfjädern, avsluta med 1 st i nästa 2 st, 1 st om lmb, 1 st + 1 lm + 1 st i 3:e lm från föregående varv. = 232 st på sidan ner.

Här är en länk till mönstret i utskrivbart format:


 

 
 
 
 

 

Kommentarer:

1 Anonym:

Hej
På varv 20 har det kommit till ett ( m2lm och sen hgö??
Är det felnisse ??
Mvh Liselott Rosenberg

Svar: Yes, tryckfelsnisse har varit i farten:)
Carolina.K

2 Tina Freij:

Hej Carolina! Vilken fantastiskt vacker sjal du gjort.Jag har precis börjat och virkar den i Scheepjes whirl blueberry bambam. Tror att det kommer bli snyggt.

Svar: Tack snälla! Tror din kommer bli superfin, bra val av garn!😊
None None

3 Tina Freij:

Jag glömde tacka för att du delar med dig av dina mönster. Vilket arbete att först komponera ett mönster och sedan få ner det så vi andra får del av det. Det skulle jag aldrig klara av :-) Tack så hemskt mycket!
Det finns så mycket fina färger, whirls lavenderlicious är också så fint. Det blir nog fler sjalar när jag är klar med den här..

4 Tina Freij:

Hej Carolina!
Jag undrar vad du använt för garn till två sjalar. Carolinasjalen som går från beige till rött och svart samt Millessjalen som går från beige till grått och svart. Det är så fina färger och jag vill gärna virka i samma garn. :-) Tack på förhand.
Tina

Svar: Hej! 😊 Jag tror bilderna förvränger färgerna lite, carolinasjalen är virkad i mayflowers 3, nr 305 som är ljusgrå,rosa och svart och Millessjalen är virkad i cotton kings twirl nr 01 som är beige,grön och mörkblå./Carolina
None None

5 Anonym:

Hej, tack för mönster till dina fina sjalar m.m. Nu till min undring hur gör man en vriden stolpgrupp?
Med vänlig hälsning,
Therese

6 Anonym:

Hi
Can you translate this shawl to English?

7 Anonym:

Hej!Tack föe ett jättefint mönster. Har precis börjat virka av Sheepjes Whirl, Slice O Cherry Pie.Mönstret är lätt att följa och det blir jättefint. Virkar efter diagrammet. Mvh Eva-Katri

8 Anonym:

Hej på dig.
Måste få fråga vilken storlek di använt till Cotton King (antar att du använt det garnet för det är på bilden) Jag har använt nål 4 mm som det står på banderollen och nu är garnet slut med tre varv kvar på mönstret 🤔

Svar: Hej! Jag minns faktiskt inte på rak arm om jag använde 3,5 eller 4 på just den men jag brukar oftast använda 4 på otvinnade garn då jag har en förmåga att tappa trådar annars. Det gick ganska jämt upp garnet, men räckte till en tofs att dekorera med. Tyvärr beror väl allt på hur hårt/löst man virkar. Hälsningar Carolina.
None None

9 Anonym:

Tack för svar Carolina 😊 såg när jag skrivit att det måste fattas garn på nystanet eftersom det bara blev ett varv med sista färgen.
Vill passa på att tacka för ett supertrevligt mönster som är lätt att förstå och blir en jättefin sjal 👍😊

10 Anonym:

Tack för svar Carolina 😊 såg när jag skrivit att det måste fattas garn på nystanet eftersom det bara blev ett varv med sista färgen.
Vill passa på att tacka för ett supertrevligt mönster som är lätt att förstå och blir en jättefin sjal 👍😊

11 Anonym:

Tack för svar Carolina 😊 såg när jag skrivit att det måste fattas garn på nystanet eftersom det bara blev ett varv med sista färgen.
Vill passa på att tacka för ett supertrevligt mönster som är lätt att förstå och blir en jättefin sjal 👍😊

12 Katarina:

Jättefint sjal verkligen! Jag försökte ladda ner filen med mönstret men det fungerar tyvärr inte. Har du den möjligen på Ravelry eller annat lättillgängligt ställe?

Svar: Hej! Nu ska det fungera igen!😊
None None

13 Anonym:

Tusen tack för mönstret på PimPim sjalen. Vad du är duktig och snäll
Hälsningar
Ingemo Sahlén

14 Anonym:

Hej superfin sjal men jag undrar hur många omslag du gör på popcornmaskorna på varv 13

Svar: Hej! Det är en popcornmaska, inte en puffmaska så det inga omslag utan 5 stolpar du ska göra en popcornmaska av😊
None None

15 Anonym:

Hej superfin sjal men jag undrar hur många omslag du gör på popcornmaskorna på varv 13

16 Anonym:

Hej superfin sjal men jag undrar hur många omslag du gör på popcornmaskorna på varv 13

Kommentera här: