Jenkasjal!

Jenkasjal!
 
 
Denns sjal är virkad av av ett nystan Yellow Stone från GeWolltes. 1000m / 200 g med nål 3,5.
Du väljer själv hur stor du vill att sjalen ska bli och kan anpassa garnsort/längd/nål efter det.
 
Bästa Kristna Karlsson har återigen hjälpt mig att få ner mitt diagram i textform!
 
Här kommer mönster/ diagram för de som vill testa!
 

 

 

Jenkasjal

Några förkortningar jag använt mig av.

sm= smygmaska

lm= luftmaska

fm= fastmaska

hst= halvstolpe

st= stolpe

rel.st.fr= relief stolpe framifrån

rel.dst.fr= relief dubbelstolpe framifrån

puffm= puffmaska ( 3 omslag) Maskan som sluter puffmaskan räknas inte in i mönstret.

lmb= luftmaskbåge ( 3-lmb eller 5-lmb)

hö= hoppa öpver

 

Gör en magisk ring eller lägg upp 4 lm och slut dem till en ring med en sm i 1:a lm.

Varv 1:  3 lm (= 1:a st), 2 st, 3 lm, 3 st om ringen. Vänd.

Varv 2:  3 lm (= 1:a st), 2 st i första st, 1 st i nästa 2 st, 2 st+ 3 lm+ 2 st om 3-lmb, 1 st i nästa 2 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. Vänd.

Varv 3:  3 lm (=1:ast), 2st i första st, 1 st i nästa 6 st, 2 st+ 3 lm+ 2 st om 3-lmb, 1 st i nästa 6 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. Vänd

Varv 4:  3 lm (=1:a st) 2 st i första st, 3 lm, hö 1 st, 1 fm i nästa st, 5 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 5 lm, hö 4 st, 2 st+ 3 lm+ 2 st om 3-lmb, 5 lm, hö 4 st, 1 fm i nästa st, 5 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. Vänd.

Varv 5:  1 lm+ 1 hst i första st, 1 fm i nästa 2 st, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i fm, 5 fm om 5-lmb, 1 fm i fm, 5 fm om 5-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 hst om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 5 fm om 5-lmb, 1 fm i fm, 5 fm om 5-lmb, 1 fm i fm, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 hst i 3:e lm från föregående varv. Vänd.

Varv 6: 3 lm (=1:a st), 2 st i första hst, 3 lm, hö 1 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 6 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 5 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 4 fm+1 hst, 2 st+ 3 lm+ 2 st i nästa hst, 5 lm, hö 1 hst+ 4 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 5 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 6 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hö 1 fm, 3 st i nästa hst: Vänd.

Varv 7: 1 lm+ 1 hst i första st, 1 fm i nästa 2 st, 3 fm om 3-lmb, 1 puffm i nästa fm ( Här ska du göra puffm genom att ta ner i fm på varv 5), 5 fm om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på varv 5, 5 fm om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på varv 5, 5 fm om 5-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 hst om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 5 fm om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på varv 5, 5 fm om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på v 5, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 hst i 3:e lm från föregående varv. Vänd

Varv 8:  3 lm (=1:a st) 2 st i hst, 3 lm, hö 1 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 3 fm+ puffm+ 2 fm ( räkna inte med maskan som sluter puffen),1 fm i nästa fm, 5lm, hö 2 fm+ 1 puffm+ 2 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 2 fm+ i puffm+ 2 fm, 1 fm i nästa fm, 5 fm, hö 4 fm+ 1 hst, 2 st+ 3 lm+ 2 st i nästa hst, 5 lm, hö 1 hst+ 4 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 2 fm+ 1 puffm+ 2 fm, 1 fm i nästa fm, 5 fm, hö 2 fm+ 1 puffm+ 2 fm, 1 fm i nästa fm5 lm, hö 2 fm+ 1 puffm+ 3 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm hö 1 fm, 3 st i nästa hst. Vänd.

Varv 9:  1 lm+ 1 hst i första st, 1 fm i nästa 2 st, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i fm, *5 fm om 5-lmb, 1 fm i fm,* upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 5 lm om 5-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 3 hst om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, * 5 fm om 5-lmb, 1 fm i fm*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, 3 fm om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 hst i 3:e lm från föregående varv. Vänd

Varv 10:  3 lm (= 1:a st) 2 st i hst, 3 lm, hö 1 fm, 1 fm i nästa fm, 5 lm, hö 6 fm, 1 fm i nästa fm, * 5 lm, hö 5 fm, 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr,5 lm, hö 4 fm+ 1hst, 2 st+ 3 lm+ 2 st i nästa hst, 5 lm, hö 1 hst+ 4 fm, 1 fm i nästa fm, * 5 lm, hö 5 fm, 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 5 lm, hö 6 fm, 1 fm i nästa fm, 3 lm, hö 1 fm, 3 st i nästa hst. Vänd.

Varv 11:  3 lm (= 1:a st) 2 st i första st, 1 st i nästa st, 1 puffm i nästa st, 4 st om 3-lmb, 1 puffm ner i fm i varv 9,*  4 st om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på varv 9*, upprepa *-* ytterligare 3 ggr, 4 st om 5-lmb, 1 puffm i nästa st, 1 st i nästa st, 1 st+ 3 lm+ 1 st om 3-lmb, 1 st i nästa st, 1 puffm i nästa st, * 4 st om 5-lmb, 1 puffm ner i fm på varv 9*, upprepa *-* ytterligare 4 ggr, 4 st om 3-lmb, 1 puffm i nästa st, 1 st i nästa st, 3 st i 3:e lm från föregående varv. Vänd.

Varv 12:  1 lm + 1 hst i första st, 1 fm i nästa 3 st, * 1 fm i puffm, hö maskan som sluter puffm, 1 fm i nästa 4 st*, upprepa *-* ytterligare 5 ggr, hö maskan som sluter puffm, 1 fm i nästa 2 st, 3 hst om 3-lmb, 1 fm i nästa 2 st, 1 fm i puffm, hö maskan som sluter puffm, * 1 fm i nästa 4 st, 1 fm i puffm, hö maskan som sluter puffm*, upprepa *-* ytterligare 5 ggr, hö maskan som sluter puffm, 1 fm i nästa 3 st, 1 hst i 3:e lm från föregående varv. Vänd 

Varv 13:  3 lm (= 1:a st) 2st i hst, 1 st i nästa 3 fm, 1 rel.dst.fr om puffm på varv 11, * 1 st i nästa 4 fm ( maskan som kommer bakom rel.dst.fr hoppar man över), 1 rel.dst.fr om puffm på varv 11*, upprepa *-* ytterligare 5 ggr, 1 st i nästa 2 fm, 1 st i hst, 1 st+ 3 lm+ 1 st i nästa hst, 1 st i nästa hst, 1 st i nästa 2 fm, 1 rel.dst.fr om puffm på varv 11, * 1 st i nästa 4 fm , 1 rel.dst.fr om puffm på varv 11*, upprepa *-* ytterligare 5 ggr, 1 st i nästa 3 fm. 3 st i hst. Vänd.

Varv 14:  3 lm (= 1:a st) 2 st i första st, 3 lm, hö 1 st, 1 fm nästa st, 5 lm, hö 3 st, 1 fm i rel.dst.fr, * 5 lm, hö 4 st, 1 fm i rel.dst.fr*, upprepa *-* ytterligare 5 ggr, 5 lm, hö 4 st, 2 st+ 3 lm+ 2 st om 3-lmb, * 5 lm, hö 4 st, 1 fm i rel.dst.fr*, upprepa*-* ytterligare 6 ggr, 5 lm, hö 3 st, 1 fm i nästa st, 3 lm, hö 1 st, 3 st i 3:e lm från föregående varv.

 

Upprepa nu varv 5-14 till önskad storlek

 
 
 
 
Obs, maskan som sluter puffmaskan räknas inte som en maska och det ska inte virkas i denna på nästa varv!
 
 

Kanten ska göras efter ett varv 14.

Varv 15 / Kantvarvet: 1 lm+ 1 hst i första st, 1 hst i nästa 2 st, 4 hst om 3-lmb, 1 rel.st.fr om 3:e st på varv 13, * 3 hst+ 1 lm+ 3 hst om 5-lmb, 1 rel.st.fr om rel.dst.fr på varv 13* upprepa*-* fram till och med näst sista 5-lmb innan mitten, 3 hst + 1lm+ 3 hst om 5-lmb, 1 hst i nästa 2 st, 2 hst+ 1 lm+ 2 hst om 3-lmb, 1 hst i nästa 2 st, * 3 hst+ 1 lm+ 3 hst om 5-lmb, 1 rel.st.fr om rel.dst.fr på varv 13*, upprepa *-* fram till och med näst sista 5-lmb på varvet,  3hst+ 1 lm+ 3 hst om nästa 5-lmb, 1 rel.st.fr  ner om 3:e st från slutet på varv 13, 4 hst om 3-lmb, 1 hst i nästa 2 st, 1 hst i 3:e lm från föregående varv.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer:

1 Anonym:

Hjälp

Kommentera här: