Pimpimsjal!

Nytt Sjalmönster!
 
Den grå/turkosa är virkad av ett nystan Mayflowers 4, färg 410 med nål 3,5,
Nystanet är på ca 800m och det räckte gott och väl till en stor sjal!
 
Den rosa/blå/gröna är virkad av ett nystan Svartafåret Palette, färg 05 med nål 3,5.
Nystanet är på ca 600m och det räckte till en lagom stor sjal.
 
Jag blockar alltid mina sjalar ordentligt för att få fram mönstret bättre.
 
 
 
 
 
Här kommer mönster och diagram till sjalen.
Kristina Karlsson har återigen varit en ängel som testvirkat samt fått ner diagrammet i textformat.
 

Pimpim 

Annpassa nålen till det garn du valt.

Några förkortningar jag använt mig av.

sm = smygmaska

lmb = luftmaskbåge

lm = luftmaska

fm = fastmaska

st = stolpe

dst = dubbelstolpe

rel.dst.f = relief dubbelstolpe framifrån

rel.dst.b = relief dubbelstolpe bakifrån

hö = hoppa över

Mönstret är skrivet för varven 1-11 sedan upprepar man varv 7- 11 till den storlek på sjalen som man vill ha.

Sista upprepningen avslutas på ett "9" varv, därefter virkas kanten.

Tänk på att upprepningarna (*-*)och (**-**) ökar för varje varv som sjalen växer.

Rel.dst ska göras framifrån på varannan upprepning och bakifrån  på varannan upprepning för att få dem på samma sida av sjalen

 

Lycka till !

 

Gör en magisk ring eller lägg upp 4 lm och slut dem till en ring med en sm i första lm.

 

Varv 1: 5 lm = 1 dst+ 1 lm, 3 st om ringen, 1 lm, 1 st om ringen, 2 lm, 1 st om ringen, 1 lm, 3 st om ringen, 1 lm, 1 dst om ringen. Vänd

Varv 2: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 1 lm, *2 st i första st, 1 st i nästa st, 2 st i sista st*, 2 lm, hö 1 lm + 1 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 1 st + 1 lm, Upprepa *-*, avsluta med 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 4:e lm. Vänd

Varv 3: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm,* 2 st i första st, 1 st i nästa 3 st, 2 st i sista st*, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, upprepa *-*, avsluta med 2 lm , hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 4: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm, *2 st i första st, 1 st i nästa 5 st, 2 st i sista st*, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, upprepa *-*, avsluta med 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 5: 5 lm = 1 st + 2 lm, 1 st om första 2-lmb, 3 lm, 1 fm i första st, *2 lm, 1 fm i nästa st* upprepa 8 ggr totalt, 3 lm, 1 st om 2-lmb, 2 lm, hö 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st, 1 st om 2-lmb, 3 lm, 1 fm i första st, upprepa *-* , 3 lm, 1 st om lmb, 2 lm , 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 6: 5lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm, 3 st i nästa st, 2 lm, hö 3 lm,* 1 rel.dst.b. om 1:a st på varv 4, 2 lm, 1 rel.dst.b om 3:e st på varv 4, 2 lm, 1 rel.dst.b om 5:e st på varv 4, 2 lm, 1 rel.dst.b om 7:e st på varv 4, 2 lm, 1 rel.dst.b om 9:e st på varv 4*, 2 lm ( tillbaka på v 6), hö 3 lm, 3 st i nästa st, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, 3 st i nästa st, 2 lm, hö 3 lm, upprepa *-*, avsluta med 2 lm (tillbaka på v 6), hö 3 lm, 3 st i nästa st, 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 7: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm,* 2 st i första st, 1 st i nästa st, 2 st i sista st*,  ** 4 lm, hö 2 lm + 1 rel.dst.f, 1 fm om nästa 2-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 2-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 2-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 2-lmb, 4 lm, hö 1 rel.dst.f +2 lm**, upprepa *-*, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, upprepa *-*, upprepa sen **-** och sen upprepas *-*, avsluta med 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd.

Varv 8: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm, *2 st i första st, 1 st i nästa 3 st, 2 st i sista st*,  ** 4 lm, hö 4 lm + 1 fm, 1 fm om nästa 4-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 4-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 4-lmb, 4 lm, hö 1 fm + 4 lm**, upprepa *-*, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, upprepa *-*, upprepa sen **-** och sen upprepas *-*, avsluta med 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 9: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm *2st i första st, 1 st i nästa 5 st, 2 st i sista st*,  ** 4 lm, hö 4 lm + 1 fm, 1 fm om nästa 4-lmb, 4 lm, 1 fm om nästa 4-lmb, 4 lm, hö 1 fm + 4 lm**, upprepa *-*, 2 lm, hö2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, upprepa*-*, upprepa sen **-** och sen *-*, avsluta med 2 lm , hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 10: 5 lm = 1 st + 2 lm, 1 st om 2-lmb, 3 lm, 1 fm i första st.* 2 lm, 1 fm i nästa st* upprepas 8 ggr,  **3 lm, hö 4 lm + 1 fm, 1 st i nästa 4-lmb, 3 lm, hö 1 fm + 4 lm, 1 fm i första st**, upprepa *-*, 3 lm, 1 st om 2-lmb, 2 lm, hö 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st, 1 st om 2-lmb, 3 lm, 1 fm i första st, upprepa*-* ,  upprepa sen **-** och sen *-*, avsluta med 3 lm, 1 st om lmb, 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

Varv 11: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm, 3 st i st, 2 lm, hö 3 lm,* 1 rel.dst.f om 1:a st på v 9, 2 lm, 1 rel.dst.f om 3:e st på v 9, 2 lm, 1 rel.dst.f om 5:e st på v 9, 2 lm, 1 rel.dst.f om 7:e st på v 9, 2 lm, 1 rel.dst.f om 9:e st på v 9*, 2 lm, hö 3 lm, 3 st i st, 2 lm, hö 3 lm, upprepa *-*, 2 lm, hö 3 lm, 3 st i st, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, 3 st i st, 2 lm, hö 3 lm, upprepa*-*, 2 lm, hö 3 lm, 3 st i st, 2 lm, hö 3 lm, upprepa *-*, avsluta med 2 lm, 3 st i st, 2 lm, 1 st i 3:e lm.

 

 

 
 
 
 
 
Kanten
(virkas direkt efter ett "9" varv)
 

Varv 1: 5 lm = 1 st + 2 lm, hö 2 lm, 1 st i första st, * 1 lm, 1 st i nästa st* upprepas 8 ggr, ** 3 lm, hö 4 lm + 1 fm, 1 fm om nästa 4-lmb, 3 lm, hö 1 fm + 4 lm, 1 st i första st**, upprepa *-*, upprepa sen **-** tills du nått mittpartiet, 2 lm, hö 2 lm + 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om 2-lmb på toppen, 2 lm, hö 2 st + 2 lm, 1 st i första st, upprepa *-*, upprepa sen **-** tills du kommit till kanten, avsluta med 2 lm, hö 2 lm, 1 st i 3:e lm. Vänd

 

Varv 2:  5 lm= 1 st + 2 lm, 3 fm om första 2-lm bågen, *hö 1 st, 2 fm om lmb fram till sista av de 9 st, 4 fm om 3 lmb, hö 1 fm, 4 fm om 3 lmb* upprepa *-* fram till 2-lmb före mitten, 3 fm om 2-lmb, fm i nästa 2 st, fm,hst,st,hst,fm om 2-lmb i mitten, fm i nästa 2 st, 3 fm om 2-lmb, upprepa *-* fram till den sista av de 9 stolparna, 3 fm om 2-lmb, 2 lm, 1 st i 3:e lm.

 
Testar ni virka sjalen och lägger upp bilder på den vill jag gärna att ni taggar mig eller #pimpimsjal så jag får se dem :)
 
 
 
 
 
 

Kommentarer:

1 Jessica Samuelsson :

Hej!
Jag tycker verkligen att du borde tagit betalt för pimpim sjalen😍😍😍.
Otroligt vacker.
Mvh j

2 Anonym:

Hej! Jättefin sjal! Varv 6, är det relifdubbelstolpar fram eller bak? På diagrammer står det bak och i texten står det fram... Mvh, Monica

3 Anonym:

Hej! Jag har en fråga om varv 6 på Pimpimsjalen... ska relifdubbelstolpar vara fram eller bak? Mvh, Monica

Svar: Hej! Ja titta, där var det lite dubbla signaler😊Det spelar ingen roll vad du väljer egentligen, bara du gör tvärtom på varv 11 sen så de hamnar på samma sida av sjalen! /Carro
None None

4 Eva:

Jättekul sjal att virka, stort tack! Har gjort två stycken i sommar :-)

Kommentera här: